Katolička gimnazija Požega

Upiši se na besplatnu školu sporta

Ukoliko ste zainteresirani za školu nogometa, a imate između 25 godina i 29 godina te zadovoljavate jedan od ovih uvjeta:

• Korisnici stipendije za studente slabijeg socijalnog statusa
• Nezaposleni mladi

Javite nam se sa sljedećim informacijama:
Ime i prezime:
Sport ili sportovi koji želite pohađati: nogomet / atletika / gimnastika / plivanje / penjanje na umjetnoj stijeni
Datum rođenja:
OIB:
Status na tržištu rada:
Broj mobitela ili e-mail: