Katolička gimnazija Požega

Upiši se na besplatnu školu sporta

Ukoliko ste zainteresirani za školu sporta, mlađi ste od 25 godina i zadovoljavate jedan od ovih uvjeta: 

• Djeca i mladi čiji su roditelji nazaposleni
• Djeca čiji su roditelji korisnici doplatka za djecu
• Djeca i mladi bez odgovarajuće roditeljske skrbi
• Djeca i mladi iz jednoroditeljskih obitelji
• Djeca i mladi iz obitelji s troje ili više djece
• Djeca i mladi s problemima u ponašanja
• Djeca s teškoćama u razvoju

Javite nam se sa sljedećim informacijama:
Ime i prezime:
Ime i prezime roditelja (za maloljetnike):
Sport ili sportovi koji želite pohađati: nogomet / atletika / gimnastika / plivanje / penjanje na umjetnoj stijeni
Datum rođenja:
OIB:
Broj mobitela ili e-mail: